Gizlilik İlkeleri

magazamolsun.com

Lisans Kullanıcılarının Kişisel Verilerine Dair Hükümler

a. Bilgilendirme: 07.04.2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, veri sorumlusu sıfatını haiz Tekkart tarafından elde edilmiş/edilecek ya da Tekkart ile paylaştığınız/paylaşacağınız Lisans Kullanıcısına ait her türlü bilginin (“kişisel veri”), aşağıda açıklanan çerçevede ve anılan Kanunda öngörülen şekillerde Tekkart tarafından işleneceğini ve bilgilerinizin otomatik olan ya da olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, açıklanması, aktarılması, elde edilebilir hale getirilmesi de dâhil olmak üzere gerçekleştirilen her türlü işlemin "kişisel verilerin işlenmesi" anlamına gelmektedir.
b. Kişisel Bilgilerin Korunması: Tekkart, Lisans Kullanıcısı ve müşterileri tarafından uygulamaya girilen kişisel kayıt ve bilgilerin kaybolma, çalınma, kötüye kullanma, yetkisiz erişim, ifşa, değiştirme ve yok edilmesine karşı koruma sağlanması açısından yönetimsel, teknik ve fiziksel tedbirler dahil olmak üzere standart uygulamalar doğrultusunda makul önlemler almakla yükümlüdür. Lisans Kullanıcısı ve müşteriler, Tekkart’ın söz konusu makul önlemler almasına rağmen Uygulamaya yapılan izinsiz girişlerden herhangi bir şekilde sorumlu olmayacağını ve Lisans Kullanıcısının ve müşterilerin böyle bir izinsiz giriş durumunda Tekkart’tan hiçbir nam altında tazminat, ödeme veya sair hak talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
c. Kişisel Bilgilerin Doğruluğu ve Saklanması: Tekkart, Lisans Kullanıcısının ve müşterilerinin uygulamaya girilen kişisel kayıt ve bilgilerin doğru, tam ve güncel bir şekilde tutulmasını kolaylaştırmaktadır. Kanunen daha uzun bir saklama süresine gerek görülmediği veya izin verilmediği müddetçe, Tekkart, kişisel ve iletişim bilgileri dahil olmak üzere Lisans Kullanıcısına ve müşterilerine ait tüm kişisel bilgileri, Tekkart üyeliği ve işbu sözleşme çerçevesinde öngörülen amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli olan süre boyunca saklayacaktır.
d. Lisans Kullanıcısı ve müşteri, Tekkart'a ilettiği her türlü kişisel verilerinin iş bu sözleşmedeki amaç ve nedenlerle toplanmasına Kişisel Verilerin Toplanması Hakkında Kanun'da tanımlanan kapsamda işlenmesine, muhafaza edilmesine sözleşmede belirtilen kişi ve kurumlara aktarılmasına muvafakat ettiğini özgür iradesiyle kabul, beyan ve taahhüt ettiğini bildirir.
e. Kişisel Bilgilere Erişim: Lisans Kullanıcısı ve müşteri, erişim bilgilerinin ve tercihlerinin doğru, tam ve güncel olmasını, Tekkart hesabına erişerek sağlayacaktır. Erişim, düzeltme veya silme talepleri Tekkart’ a başvurularak gerçekleştirilebilir.
f. Lisans Kullanıcıları Tekkart'a yaptıkları üyelere KVK Kanunu'na ilişkin yukarda belirtilen bilgilendirmeleri yapmak zorundadır.

Çerezlerin Kullanımı


Tekkart web sitesi erişiminizi kolaylaştırmak ve kişiselleştirmek amacıyla web tarayıcınızın "çerez" (cookie) sistemini kullanır. Çerezler web sitesi sunucusu tarafından bilgisayarınıza kaydedilen metin dosyalarıdır. Çerezler bir programı çalıştırmak ya da bilgisayarınıza virüs bulaştırmak gibi amaçlarla kullanılamaz. Her çerez sadece bir kullanıcıya atanmıştır ve sadece atayan sunucu tarafından okunabilir.

Çerez kullanımının özel faydalarından biri web site ziyaretlerinizde size zaman kazandırmasıdır. Söz gelimi; Tekkart web sitesine ve/veya servislerine üye olduğunuzda siteyi ya da servislerle ilgili sayfaya bir sonraki ziyaretinizde otomatik olarak giriş yapmanızı sağlamak amacıyla sisteminize kaydedilen çerezlerden yararlanılır. Bu şekilde bazı bilgilerinizi tekrar girmenize gerek kalmaz. Siteyi tekrar ziyaret ettiğinizde Tekkart üzerinde özelleştirdiğiniz kullanım alanlarından faydalanabilirsiniz.

Çerezleri kullanma ya da kullanmama tercihi tamamen size aittir. Web tarayıcıları genellikle varsayılan olarak çerezleri otomatik kabul edecek şekilde programlanmıştır. Eğer çerezleri pasif hale getirmek istiyorsanız bu işlemi web tarayıcınızın ilgili ayarlarını özelleştirerek gerçekleştirebilirsiniz. Çerezleri kullanmama tercihi yaparsanız, Tekkart tarafından sunulan interaktif servislerden tam olarak faydalanamayabilirsiniz.

Sözleşmenin Gerektiğinde Değiştirilmesi

Tekkart müşteri veya şirket bildirimleri doğrultusunda Gizlilik İlkeleri bölümünde düzeltme ve güncelleme gibi işlemleri yapabilir. Tekkart Gizlilik İlkeleri bölümünü belirli aralıklarla okumanızı tavsiye eder. Böylece Kişisel Bilgilerinizin Güvenliği konusundaki gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

İletişim Bilgileri

Tekkart Gizlilik İlkeleri ile ilgili görüş ve önerilerinize açıktır. Eğer Tekkart web sitesinin belirtilen Gizlilik İlkelerini uygulamadığını düşünüyorsanız lütfen info@tekkart.com.tr adresinden bize ulaşınız. Sorunları saptamak ve çözüm yolları üretmek Tekkart yönetiminin görevidir.